Przecisk pneumatyczny typu „kret”

Zdarzają się sytuacje, gdy niezbędne może być wykonanie przycisku pneumatycznego typu „kret”. Również wówczas mogą liczyć Państwo na naszą pomoc. Nasze usługi dotyczące przecisków, tak wynajmu samych urządzeń, jak i pracy przy ich pomocy, świadczone są dla klientów prowadzących inwestycje na terenie Warszawy i innych okolicznych miejscowości. To technologia opierająca się na rozpychaniu mas ziemi, połączona z ich zagęszczaniem. Innymi słowy, nie zachodzi potrzeba wydobycia i usunięcia urobku. Działanie prowadzone jest z użyciem pneumatycznych maszyn przeciskowych, które ze względu na charakter i okoliczności pracy, nazywane są kretami właśnie.

Robimy przeciski pod różnego typu przeszkodami naziemnymi – torami kolejowymi, drogami, chodnikami i rzekami. Swoimi działaniami wspieramy firmy budujące infrastrukturę energetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną. Przeciski pneumatyczne zdają również egzamin na budowie sieci i przyłączy kanalizacyjnych, ciągów gazowych oraz ciepłowniczych.

To technologia cechująca się wieloma zaletami i niosąca sporo korzyści, z oszczędnością na czele. Ponieważ to działanie bezinwazyjne, nie niesie aż tak dużego ryzyka naruszenia lub zniszczenia przeszkody, pod która prowadzone są prace. Tym samym więc, możliwe staje się uniknięcie znaczących kosztów dodatkowych, których nierzadko generują prace wykopowe. Przeciski pneumatyczne, które oferujemy, pozwalają na kładzenie rur o średnicy od 50 do 180 mm. Dostępna technologia pozwala nam na prowadzenia prac na odległość 30 m. To jednak nie jedyna metod bezinwazyjnych prac ziemnych na potrzeby instalatorskie.

Przewiert pod drogami na potrzeby kanalizacji i przyłączy wody

Innym sposobem na bezinwazyjne poprowadzenie instalacji pod przeszkodą może być przewiert pod drogami, który z powodzeniem stosowany jest na potrzeby budowy kanalizacji oraz przyłączy wody. Jest to szczególnie istotna technologia, niejednokrotnie niezbędna przy prowadzeniu prac w silnie zurbanizowanych rejonach takich jak Warszawa. Horyzontalne przewierty kierunkowe, oznaczane anglojęzycznym skrótem HDD (Horizontal Directional Drilling), to metoda oparta na precyzyjnym planowaniu z użyciem najnowocześniejszych technologii. Dzięki temu przewiert pod drogami może być wykonywany w silnie zurbanizowanym terenie, który na dodatek jest już pełen podziemnego uzbrojenia.

Formularz zamówienia

 

rura położona przy fundamentach

Unosimy
Polskę